Nou kontan wap vizite sit wb: "NOU IZRAYELIT YO" nan paj daky tribi Jozf, 10ym pitit Jakb. Li te fenk gen 17 an, Jozf te kapab entprete rv ak presizyon. JEN 49:22-26 Si Jakb te renmen'l plis ke tout lt pitit yo, sepandan, Jozf te jwen rayisman kote fr'l yo ki tap obsve panchan papa yo pou li. Don ke Jozf te genyen poul entprete rv kontribye a chanje rayisman fr li yo an raj jiska se ke yo fini pa vann li bay Izmayelit yo ki trennen'l nan peyi Ejip. Fr'l yo te deklare lanm li. Jozf te vann yon dezym fwa li te menm fini pa pran yon kout prizon. E se la li pra'l vini popil nan entprete rv farawon an. Soti nan kacho prizon Jozf te nonme gouvn, an chaj tout peyi Ejip la.
Yon kriz grangou nan Kannaen fse fr Jozf antre nan peyi Ejip pou twouve manje. DET 33:13-17 & JEN 45:5
Gouvn-a te rekont fr li yo. Li te resevwa yo byen e menm te padone yo
Jakb te kontan ll aprann ke Jozf te toujou vivan e ke li te gen 2 pitit gason. Km Jozf pat nan eritaj li, Jakb deside ranplase'l pa 2 pitit gason yo. Li te menm ale pi lwen nan benediksyon li ba yo: dwa Manase, premye pitit la te transfere bay Efrayim. JEN 48:17-20 E se konsa 2 pitit Jozf yo vin chf tribi pa yo. Apokalips 7 f referans a Manase ki te sele.

Tribi EFRAYM --- ---- ---- // ---- --- ---- Tribi MANASE

" N'a konnen verite a, l sa a verite a va ban nou libte nou." JAN 8:32

TOUNEN NAN MENI-A