Nou kontan wap vizite sit "Nou, Izrayelit yo" chapit svi zidl. Gran Mt la, papa Abraram, Izarak ak Jakb pa t'l kat chemen pou reklame de nou eksklizivite nan adoration. EX 20:1-3 ak DE 13:1-18. Se konsa, pou li rete an amoni ak nou, li dikte nou lang lan ak mwayen pou nou kominike ak li "Papa nou ..." Mat 6:9-13. Li pa't kapab pli kl. Olye pou yo reponn a apl li, lm chwazi depreferans kilti svi zidl ki te karakterize pa eks. Nou tout konnen ke jeneralman idolatri se adore yon lt dye olye de Gran Mt la. Enfraksyon sa-a gen yon pri enm. Travay 7:43.
Sepandan, pami tout zidl lm yo, kwa-a gen plis mist day li se senbl inyon Paganis ak Krisyanis sou yon fm sofistike ki depase tout lt yo.
Apa Advantist 7ym jou e pett kk lt legliz, an jeneral Legliz Kretyen yo konsidere kwa a km yon relik pou f referans a lanm Kris, san menm f yo yon sousi de orijin li ki date tounen nan epk Amper Konstanten Legran. Amper sila, se li ki mete dye soly la nan mitan nou sou t a. Se te pou satisf volonte'l ke otorite Legliz yo te adpte kilti payen sila ki karakterize pa obsvasyon jou dimanch lan tankou venerasyon kwa a.
Resansman 15:(37-41)37 Sey a pale ak Moyiz, li di l' konsa: 38 -Pale ak moun pp Izrayl yo. W'a di yo pou mwen: Se pou yo toujou mete ponpon sou woult rad yo... 39 Chak fwa n'a w ponpon sa yo, sa va f nou chonje tou sa Sey a te ban nou ld f pou nou ka f yo... 40 Ponpon yo va f nou chonje tout ld mwen te ban nou pou nou ka swiv yo, pou nou ka viv apa nt pou mwen menm ki Bondye nou an. 41 Se mwen menm ki Sey a, Bondye nou an...   LT PAJ-LA: HWYH