Nou kontan w ou sou sit wb: "NOU IZRAYELIT YO", chapit SENT EKRITI KACHE. Deja lide sila efreye nou. N'ap f fas a yon reyalite enkontounab. Ksyon nan bib la ki ta dwe pi fasil f koule anpil lank. Nou vle pale de non Gran Mt la ak non pitit li. Ki repons nou ka bay? Nou pa menm ka twouve yon senp ak sou sij sa-a. Li evidan ke moun ki te plase pou prepare premiye Bib la pa te f yo ka de sa. Se pa te sousi pa yo evidamman. Sinon, nou pa ta twouve nou nan konfizyon sila ki vrman anbarasan.Brf!
Nou imajine sipriz l wou aprann ke lt "J" gen orijin li nan lang angle a ki kmanse itilize'l slman nan ane 1330.
ske nou ka pale de yon move konyensidans oswa yon manipilasyon sinik ke "Zeyis ak" Jezi " yo ka si raproche yon ak lot. Ki konfisyon nou ka genyen nan pawol zanj lan ll anonse Mari ke pitit Bondye ap soti nan vant li? Non zanj lan bali te kl IZAYI 7:14 & MATYE 1:23
Se pa de grenn liv sakre ki an otaj! An reyalite, premye Bib la ki gen 3 pati Ansyen, Nouvo Tstaman plis Apokrif-la se te rezilta negosyasyon kolktif. Li te dire slman twa syk. Sak te pi mal, Apokrif-la, yon fwa eskli nan bib la, moun pa't ka menm twouve'l ank. Nou ta va di se yon konspirasyon! Liv Enk-yo ak Jibile Moyiz-yo, ki pa te janmen f pati nan Sent Bib la, te gen menm s-a.

"Tout moun ki moun Bondye, yo koute pawl Bondye.
Men nou menm, nou pa moun Bondye.
Se sak f nou pa vle koute". JAN 8:47
SWIV NAN:TRAVAY 18