REFERANS BIB LA
MATYE 5
18 Sa m'ap di nou la a, se vre wi: tout tan syl la ak t a va la, pa yon ti detay, ni yon sl ti bout lt nan lalwa a p'ap dispart, jouk tout bagay ki pou rive yo rive. 19 Se sa ki f, moun ki va dezobeyi yonn nan pi piti nan kmandman sa yo, epi ki va moutre lt moun pou yo f menm jan an tou, moun sa a va pase pou pi piti nan Peyi Wa ki nan syl la. Konsa tou, moun ki obeyi kmandman sa yo, k'ap moutre lt moun jan pou yo f l' tou, moun sa a va pase pou pi gran nan Peyi Wa ki nan syl la.
REVELASYON 2:9
9 Mwen konnen jan w'ap soufri. Mwen konnen jan ou pv. Men, pou di vre, ou rich anpil! Mwen konnen jan moun ki swadizan jwif yo ap pale ou mal. Men, se pa jwif yo ye. Se yon bann moun Satan.
REVELASYON 3:9
9 Men, pou moun ki f pati gwoup Satan an, bann mant sa yo k'ap pran pz jwif yo men ki pa jwif, m'ap fse yo vin mete ajenou devan ou pou yo ka respekte ou. Se pou yo rekont se ou menm mwen renmen..
Danyl 7:25
25 L'ap pale Bondye ki anwo nan syl la mal, l'ap malmennen moun k'ap svi Bondye ki anwo nan syl la. L'ap f lide chanje tout ft ak tout prensip lalwa Bondye a. Pandan twazan sis mwa, l'ap kenbe pp Bondye a anba men l'.   
TOUNEN NAN PAJ DAKY LA
MATYE 19
27 L sa a, Py di li: Men, koute non. Nou kite tout bagay pou nou swiv ou. Kisak pral rive nou? 28 Jezi reponn yo: Se vre wi, sa m'ap di nou la a: L Moun Bondye voye nan lach a va chita sou fty li ak tout bl pouvwa li, l tout bagay va chanje nt, nou menm k'ap swiv mwen, n'a chita sou douz fty tou, pou nou ka jije douz branch ras Izrayl la.
TRAVAY 3
19 Chanje lavi nou, tounen vin jwenn Bondye pou l' ka efase peche nou yo. 20 L sa a, Bondye va f nou jwenn yon rafrechi pou nanm nou devan li, la voye Jezikri, moun li te chwazi davans pou nou an. 21 Pou koulye a, Jezi gen pou l' rete nan syl la jouk l Bondye va vini pou mete tout bagay nan plas yo ank, jan l' te f nou konnen l' lan nan bouch pwoft li yo depi nan tan lontan.
TOUNEN NAN AVTISMAN SOU KALANDRYE A
REVELASYON 11:4-12
4 Apre sa, yo di m' kantite moun ki te make ak letanp Bondye a sou fwon yo. Te gen antou sankarannkatmil (144.000) nan tout branch ras pp Izrayl la. 5 Te gen douzmil (12.000) nan branch Jida a ki te make ak letanp lan, douzmil nan branch Woubenn lan, douzmil nan branch Gad la, 6 douzmil nan branch As a, douzmil nan branch Nftali a, douzmil nan branch Manase a, 7 douzmil nan branch Simeyon an, douzmil nan branch Levi a, douzmil nan branch Isaka a, 8 douzmil nan branch Zabilon an, douzmil nan branch Jozf la, douzmil nan branch Benjamen an. 9 Apre sa, mwen gade ank, mwen w yon gwo foul moun. Pesonn pa t' kapab konte kantite ki te gen ladan li. Se te moun tout lt nasyon, tout kalite ras, pp tout peyi ak tout lang. Yo te kanpe la devan fty la ak devan ti Mouton an. Yo te gen rad tou blan sou yo, yo te gen fy palmis nan men yo. 10 Yo t'ap rele byen f, yo t'ap di: Se Bondye nou an ki chita sou fty la. Se li menm ansanm ak ti Mouton an ki vin delivre nou. 11 Tout zanj yo kanpe, yo f yon wonn, yo mete fty la, granmoun yo ak kat bt vivan yo nan mitan yo. Yo lage k yo at devan fty la, yo bese tt yo byen ba pou adore Bondye, 12 yo t'ap di: Se vre wi. Lwanj, on, bon konprann, rekonesans, resp, pouvwa ak fs, tou sa pou Bondye nou an pou tout tan. Amn.
TOUNEN NAN MESAJ BAY "FR IZRAYELIT YO"